29 czerwca w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu odbyła się uroczystość przekazania prezydencji Grupy Wyszehradzkiej. Polskie przewodnictwo zakończyło się wraz z upływem czerwca, a nowym liderem Grupy są Węgry.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podsumował wkład Polski w rozwój środkowoeuropejskiej inicjatywy, a następnie przekazał przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi symboliczny dzwon. Kövér z uznaniem wypowiadał się na temat ubiegłorocznej intensywnej współpracy na linii Warszawa-Budapeszt, obejmującej nie tylko politykę, ale również kulturę, naukę i sport.

Po uroczystości dokonano otwarcia wystawy poświęconej św. Królowi Władysławowi, węgierskiemu monarsze urodzonemu w Krakowie, którego działalność znacznie przysłużyła się wzmocnieniu chrześcijaństwa w Europie. W wydarzeniu uczestniczyła liczna reprezentacja uczestników Narodowej Pielgrzymki Węgrów.

Na zakończenie Marszałek Kuchciński podkreślił, że najbliższą mu wizją współpracy na starym kontynencie jest Europa ojczyzn.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalnym zrzeszeniem czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami. Powstała w 1991 roku struktura w początkowej fazie miała za cel przygotowanie państw członkowskich do przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO.

Redakcja

Źródło: sejm.gov.pl

Powiązane
Scroll to Top