Serce wciąż otwarte. Przychodnia Zdrowia w Jastkowie dalej leczy chorych - wlubelskim.pl

Serce wciąż otwarte. Przychodnia Zdrowia w Jastkowie dalej leczy chorych

Jerzy Łapanowski

1 czerwca 2017 r Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ podał informację, że z dniem 30 maja 2017 roku została rozwiązana umowa z Przychodnią Zdrowia „Otwarte Serce” s.c. 76-015 Manowo 11A  w zakresie świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, realizowana  przez Przychodnię Zdrowia „Otwarte Serce” w Jastkowie. Dla ponad 3200 mieszkańców naszych miejscowości objętych POZ przez tę przychodnię było to dużym zaskoczeniem i powodem zaniepokojenia. Dzięki determinacji Wójt Gminy Jastków Teresy Kot i zaangażowaniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka udało uniknąć się tego czarnego scenariusza.

W wyniku przetargu przeprowadzonego 15 września 2015 roku na dzierżawę nieruchomości, do którego zostało dopuszczonych dziewięć ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła przychodnia zdrowia „Otwarte Serce”, z którą została zawarta umowa. Z dniem 1 stycznia 2016 roku przychodnia rozpoczęła oficjalnie działalność medyczną. Zaczął się również remont budynku przychodni. W wyremontowanym pomieszczeniu po aptece został utworzony gabinet rehabilitacji ruchowej, który świadczy usługi bez wsparcia pieniędzy z NFZ. Oprócz lekarzy pierwszego kontaktu zakontraktowanych przez NFZ na 1,8 etatu, zaczęli przyjmować również lekarze specjaliści. W tym okresie, w związku z licznymi donosami i skargami zostały przeprowadzone w ośrodku zdrowia kontrole z NFZ, Sanepidu i Inspekcji Pracy. NFZ złożył doniesienie do Prokuratury. Powód – data podpisania deklaracji. W tej sprawie było prowadzone śledztwo i większość z nas miała możliwość złożenia zeznań w KMP w Lublinie. Splot tych niefortunnych okoliczności doprowadził do podjęcia przez NFZ pochopnej decyzji o rozwiązaniu umowy z naszym ośrodkiem, z którego na nasze szczęście się wycofał. Aktualnie Przychodnia Zdrowia „Otwarte Serce” aplikuje o przedłużenie umowy z NFZ, rozstrzygnięcie konkursu 1 października 2017 r. Przychodnia w dalszym ciągu chce poszerzać swoją ofertę dla pacjentów i to czyni. Od 15 lipca planowane jest otwarcie pracowni USG, jak również – w niedalekiej przyszłości – centrum pediatrycznego. Kierownictwo ośrodka prosi ponadto o osobiste zgłaszanie się i ponowne podpisywanie deklaracji wyboru świadczeniodawcy usług medycznych – ma to związek ze śmiercią jednego z właścicieli przychodni.

Jerzy Łapanowski