Obchody jubileuszu 700-lecia Dąbrowicy - wlubelskim.pl

Obchody jubileuszu 700-lecia Dąbrowicy

Iwona Skubik

W literaturze historycy podkreślają, że choć pierwsza wzmianka o Dąbrowicy pochodzi z 1317 r., to osadnictwo wiejskie na tym terenie istniało już we wcześniejszych wiekach. Namacalnym dowodem, upamiętniającym czas świetności rodu Firlejów, którzy odziedziczyli włości dąbrowickie jest pozostałość rezydencji pałacowej – ruina baszty z okresu XVII w., w której ówcześnie mieściła się kaplica zamkowa. Jako mieszkańcy Dąbrowicy, mamy szczęście żyć w pobliżu niezwykłego i pięknego zabytku kultury.

Bieżący rok obfituje w bardzo wiele interesujących wydarzeń związanych z jubileuszem siedmiu wieków istnienia miejscowości Dąbrowica. Uroczystym obchodom patronują: Urząd Gminy Jastków oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy, realizując od maja do października 2017 r. cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców. Celem projektu zatytułowanego: „Dąbrowica – Moja Mała Ojczyzna” jest przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii miejscowości oraz upowszechnienie tej wiedzy. Warto zauważyć, że inicjatywa podjęta przez GOKiS na rzecz gminnej społeczności została w sposób wymierny doceniona grantem przyznanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, o czym świadczy dofinansowanie projektu kwotą 25 900 zł w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”.

Należy odnieść się z uznaniem do różnorodności i bogactwa realizowanego w naszym regionie programu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, promującego lokalne dziedzictwo i kulturę.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się już wczesną wiosną. Zgodnie z programem odbył się uroczysty Koncert „Gorzkie żale” w Kościele w Dąbrowicy oraz konkurs historyczno-literacki w Szkole Podstawowej w Snopkowie pod nazwą Omnibus „Dzieje Lublina i Dąbrowicy”. Ponadto, dnia 31 maja 2017 r. miało miejsce sympozjum naukowe: „Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś i jutro”,  zorganizowane przez Urząd Gminy Jastków, GOKiS oraz Katedrę Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL. Natomiast, 23 czerwca 2017r. na deskach Sceny Letniej GOKiS swój artystyczny dorobek zaprezentował licznie zgromadzonym mieszkańcom Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica. Warto również wspomnieć o wydarzeniach zaplanowanych na najbliższy – wakacyjny czas. Mianowicie, na przełomie lipca i sierpnia, odbędą się:

  • Gra terenowa dla dzieci i młodzieży „Tropem Firlejów”
  • „Spacer z Firlejem” – wędrówka po zakątkach Dąbrowicy, która zakończy się wspólną, sąsiedzką biesiadą przy ognisku
  • Na dzień 3 sierpnia 2017 r. zaplanowano uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Sztabu I Brygady Legionów Polskich w Dąbrowicy, dowodzonej przez Komendanta Józefa Piłsudskiego

W programie jubileuszowych obchodów we wrześniu przewidziano plenerową wystawę starych fotografii zatytułowaną: „Siedem wieków Dąbrowicy”; zostanie ona zlokalizowana przy siedzibie GOKiS. Zaś dla aktywnych członków naszej lokalnej społeczności, przewidziano nie lada gratkę – rozgrywkę w biegach przełajowych pod hasłem: „Szlakiem Dąbrowicy”.

Zwieńczeniem uroczystego okresu jubileuszu we wrześniu będzie specjalna edycja Jarmarku Firlejowskiego, odbywającego się cyklicznie od 2011 roku.

Można pokusić się o stwierdzenie, że mnogość wydarzeń, które odbędą się w nadchodzącym czasie stwarza mieszkańcom 700-letniej Dąbrowicy dogodną możliwość do nawiązania przyjaznych relacji sąsiedzkich, ale również – w takim samym bądź nawet większym stopniu – sprzyja utrwaleniu i wzmocnieniu poczucia lokalnego patriotyzmu.

Iwona Skubik