Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 09-18 -1939 rozpoczyna się pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, w której brały udział połączone Armie „Lublin” i „Kraków” dowodzone przez gen. Tadeusza Piskora. Wobec przeważającej siły wroga dowódca został zmuszony do podpisania aktu kapitulacji. Do niemieckiej niewoli dostało się ok. 20 tys. żołnierzy. Była to jedna z największych batalii, jakie miały miejsce w czasie kampanii wrześniowej.
    Ur. się 1 lutego 1889 r. w Borze niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Student Politechniki w Liege i we Lwowie. Działacz niepodległościowy. W 1913 r. komendant szkoły podoficerskiej. Walczył w I Brygadzie. Internowany w Beniaminowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W kampanii wrześniowej dowódca Armii „Lublin”. Od 20 września do 30 kwietnia 1945 r. w obozach jenieckich. Następnie wyjechał do Londynu. Aktywny w organizacjach emigracyjnych. Zmarł 22 marca 1951 r. Jego prochy 23 września 1990 r. przeniesiono na cmentarz w Tomaszowie Lubelskim.