Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

 • 08-18 -1922 r. – Urodził się Henryk Wieliczko ps. „Lufa”.
  Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK. Uczestniczył w bitwie z Niemcami pod Worzianami oraz z partyzantką sowiecką pod Radziuszami. Po rozwiązaniu 5. Brygady Wileńskiej przedarł się do Puszczy Augustowskiej. W październiku 1944 r. dołączył do oddziału „Łupaszki. Od stycznia 1946 r. dowódca patrolu dywersyjnego Brygady odtworzonej na Pomorzu Gdańskim. W 1946 organizował przerzut żołnierzy z Białostocczyzny na Pomorze. Rozbił kilkanaście posterunków Milicji, zlikwidował kilkunastu agentów i funkcjonariuszy UB. Aresztowany 23.06.1948 r. w Siedlcach Postrzelony przy próbie ucieczki. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 24.02.1949 r. na karę śmierci. Rozstrzelany 14.03.1949 r. na Zamku w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

 • 08-18 -1946 r. – Józef Kuraś ps. „Ogień” przeprowadził akcję rozbicia więzienia w Krakowie.
  Urodził się 23.10.1915 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, a od 1941 r. Konfederacji Tatrzańskiej. W 1943 r. przystąpił do AK, a w maju 1944 r. do Batalionów Chłopskich. Jego oddział nie podporządkował się żadnej konspiracyjnej organizacji. Zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia więzienia w Krakowie. 21.02.1947 r. otoczony przez grupę operacyjną KBW po zaciętej walce usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł 22.02.1947 r. w szpitalu w Nowym Targu.

 • 08-18 -1947 r. – Zamordowany zostaje Aleksander Fryczke ps. „Orzeł”.
  Urodził się 15.02.1913 r. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji żołnierz AK, po wkroczeniu sowietów w ROAK. Latem 1946 r. związał się z konspiracją narodową. 30.05.1947 r. aresztowany. Podczas przesłuchania maltretowany. 24.07.1947 r. skazany na śmierć i zamordowany. Dzięki staraniom żony ustalono miejsce pochówku.

 • 08-18 -1947 r. – Zamordowany został Franciszek Dzięgielewski ps. „Dziewanna”.
  Urodził się 09.01.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej, żołnierz AK. Od lata 1946r w oddziale zbrojnym „Cichego”. Brał udział w wielu akcjach. W marcu 1947r skorzystał z amnestii i ujawnił się. 25.05.1947 r. aresztowany przez UB. Skazany na śmierć 24.07.1947 r. Wyrok wykonano. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W 2007 rok Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy unieważnił wyrok.

 • 08-18 -1947 r. – Zamordowany został Tadeusz Derkowski ps. „Franek”.
  Urodził się 30.03.1920 r. Brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Od 1942 r. w AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, ukrywał się. Ujawnił się podczas amnestii w sierpniu 1945 r. Latem 1946 r. ponownie podjął decyzję o włączeniu w działalność konspiracyjną w ramach Warszawskiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 24.05.1947 r. został zatrzymany przez UB-MO. 24.07.1947 r. skazany na śmierć. Zamordowany. Uniewinniony w 1992 r.