Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 07-04 -1946 r. – Zginął Józef Trojan ps. „J-3”.
    Urodził się 26.07.1926 r. Do 1941 r. pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, potem pomocnik biurowy w Fabryce „Alfa”. Jesienią 1944 r. siłą wcielony do Wehrmachtu i wysłany na front zachodni. Zdezerterował w grudniu 1944 r. Do Polski powrócił w maju 1945 r. W czerwcu już był członkiem AK. Uczestniczył w 23 akcjach. W październiku 1945 r. aresztowany przez MO. Zmuszony do podpisania zgody o współpracę, której nigdy nie podjął. Po uwolnieniu ukrywał się. Pod koniec maja 1946 r. stanął na czele małej grupy dywersyjnej. Zginął podczas obławy UB i MO w rodzinnej miejscowości.