Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 05-23 -1947r. – Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał na karę śmierci chor. Antoniego Owczarka ps. „Zygadło”.
    Urodził się w Gaczkowicach 01.11.1904r. W maju 1945r. wstąpił do oddziału Narodowego Związku Zbrojnego pod dowództwem Adama Gomuły ps. „Beja”, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Od listopada 1945r. zastępca dowódcy oddziału NZZ Antoniego Sobola „Dołęgi”. Wiosną 1946r stworzył własny oddział, na terenie powiaty radomskiego. W czerwcu 1946r. jego oddział wszedł do struktur Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Został zastępcą Obwodu Radomskiego WiN krypt. „PPS”. Po aresztowaniu „Zagończyka” w lipcu 1946r. ponownie utworzył własny oddział. Ujawnił się w listopadzie, w grudniu został aresztowany. Skazany na karę śmierci, którą zmieniono na 15 lat więzienia. Zmarł 05.02.1950r. w więzieniu w Rawiczu.

  • 05-23 -1994r. – Unieważniono wyrok śmierci mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.
    Urodził się 09.24.1918r w Dzikowie. We wrześniu 1939 wyjechał do Lwowa, gdzie ochotniczo wstąpił do wojska. Internowany na Węgrzech, uciekł do Francji. Po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, zgłosił chęć do pracy. Zrzucony do Polski 17.11.1943, był w oddziale „Podkowy” na Zamojszczyźnie. W styczniu 1944r. został szefem Kedywu inspektoratów Lublin i Puławy. Brał udział w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 ruszył na pomoc Warszawie, ale nie przekroczył Wisły. Od stycznia 1945 na czele oddziału samoobrony. Od 07.1945r. nadzorował wszystkie oddziały leśne w Inspektoracie Lublin. W październiku 1945r. próbował uciec na zachód. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947r. zaczął ujawniać oddziały, czego zaprzestał po aresztowaniach. 16.09.1947r został aresztowany w Nysie. Skatowany podczas śledztwa. W dniach 03-15.09.1948r sądzony i skazany na śmierć.  Zamordowany w więzieniu w Warszawie 07.03.1949r. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem WiN Krzyżem AK, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.