Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 04-24 -1945 r. – Z rozbitego PUBP w Puławach 107 więźniów uwolnionych zostało przez oddział Delegatury Sił Zbrojnych mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”
    ur. 6 III 1917 w Zalesiu k. Ryk. Po Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie przydzielony do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. We IX 1939 wzięty do niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim. Po ucieczce i powrocie do Zalesia w konspiracji ZWZ-AK. Od jesieni 1943 dowódca 1. kompanii 1. batalionu 15. Pułku Piechoty „Wilków” AK. 26 VII 1944 opanował Ryki i Główną Składnicę Uzbrojenia nr 2 w Stawach. Wyruszył na pomoc Warszawie; zatrzymany przez sowietów. Od IX 1944 walczy z okupantem sowieckim i UB. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych, od IX 1945 Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość jako zwierzchnik wojskowy na terenie Inspektoratu Puławy. 24 V 1945 w Lesie Stockim Zgrupowanie „Orlika” rozbiło grupę operacyjną NKWD i UB. 24 VI 1946 ranny podczas ucieczki przed oddziałami wojska i milicji. Umiera na polach Piotrówka. 4 VII jako Marian Biernacki pochowany na cmentarzu bródnowskim w kwaterze 45N.