Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 04-14 -1946r. – Henryk Urbanowicz ps. „Zabawa” wstąpił do 5. Brygady Wileńskiej AK.
    Urodził się 20.04.1926r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Od 16.06.1944r. odbywał staż bojowy młodszych dowódców w 3. Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK działającego w Puszczy Rudnickiej. 12.07.1948r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949r. Zamordowany 6.05.1949r.

  • 04-14 -1947r. – Z grupą Żołnierzy ujawnił się Paweł Cierpioł ps. „Makopol”.
    Urodził się 08.12.1904r. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. W okresie okupacji niemieckiej od 1939r. czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie Okręgu Śląskiego. Od maja 1940r. szef wywiadu Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Rybnik. W lutym mianowany inspektorem rybnickim. Po rozwiązaniu AK nadal czynny w konspiracji. Wyjechał do Opola a później do Wałbrzycha z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód. Od tego czasu ślad po nim zaginął, poszukiwania nie dały żadnego efektu. Prawdopodobnie został ujęty przez UB i zamordowany.