Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 02-28 -1894r. – Urodził się mjr. Witalis Brzeski ps. „Socha”.
    Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939r. W konspiracji od 1.01.1939r. w ramach SZP/ZWZ. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. W grudniu 1944r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu, skąd został zwolniony w 1945r. Po powrocie do kraju działał w WiN. Ze względów zdrowotnych nie prowadził aktywnej działalności konspiracyjnej. Ujawnił się w kwietniu 1947r. Zmarł w Olsztynie, w grudniu 1979r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

  • 02-28 -1955r. – Z więzienia zwolniony zostaje Stanisław Borodzicz ps. „Wara”.
    Urodził się 19.11.1917r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1940r. działał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Po ujawnieniu w 1948r. został aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w 1955r. Zmarł 7.02.2007r.