Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 01-17 -1945r. – Broń złożył ppor. Stanisław Wencel.
    Urodził się 04.09.1913r. Brał udział w wojnie obronnej. W lutym 1943r. zagrożony aresztowaniem uciekł do Sosnowca. Utworzył grupę likwidacyjną niemieckich konfidentów. W maju 1943r. wcielił się z oddziałem do AK. 07.11.1944r. dowodził akcją na Juliana Schuberta – zastępcę komendanta hitlerowskiej żandarmerii. Za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. Po kontakcie z sowietami złożył broń. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Wrócił do lasu, gdzie utworzył oddział. Ujawnił się po aresztowaniu matki. Aresztowany i więziony do Października 1946r. Zmarł 29.12.1967r.

  • 01-17 -1947r. – Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał Franciszka Jaskulskiego ps. „Zagończyk” na karę śmierci.
    Urodził się 16.09.1913r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się niewoli skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15pp walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 szedł na pomoc Warszawie. 3.11.1944r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 skazany na śmierć. 26.01.1945r. wyrok zmieniono na 10 lat więzienia.  Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt, Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. Zamordowany został 19.02.1947r. 06.12.1991r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.