Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 03-20 -1960r. – Zmarł płk Wilhelm Szczepankiewicz ps. „Drugak”.
    Urodził się 08.02.1901r. Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2. PP. w 1940r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944r. rozpoczął akcję „Burza”. Od maja 1945r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947r. w WUBP w Lublinie. W 1950r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł w Warszawie.

  • 03-20 -1972r. – Zmarł Franciszek Rekucki ps. „Podgóra”.
    Urodził się w Volosca 06.06.1895r. Od 1914r. żołnierz Legionów Polskich. Od 1918r. w Legii Akademickiej WP. Walczył w Kampanii Wrześniowej 1939r. Zbiegł z niewoli niemieckiej. Od 1940 w ZWZ w Krakowie. Od 1944r. zastępca komendanta Okręgu Lwów AK. Po akcji „Burza” ujawnił się przed sowietami. Od 31.07.1944r. komendant Okręgu. We wrześniu ewakuował się za San i stanął na czele oddziałów leśnych Obszarów Lwowskiego „Warta”. Po demobilizacji zamieszkał w Sopocie. Od września 1945r. organizował struktury konspiracji WiN w Jeleniej Górze. Kierownik okręgu „Zachód” WiN. W listopadzie 1945r. zakończył konspirację i zamieszkał w Krakowie. Nigdy nie został rozszyfrowany przez bezpiekę. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.