Kalendarium historyczne dr. Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr. Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 20. 11. 1955 – w Londynie zmarł premier Rządu RP Tomasz Arciszewski.
    Urodził się 14 listopada 1877 r. w Sierzchowach niedaleko Rawy Mazowieckiej. Robotnik fabryk Radomia i Sosnowca. Uczestnik strajków. Od 1896 r. w Polskiej Partii Socjalistycznej. Działacz niepodległościowy. Więzień polityczny. Uczestnik zamachów na urzędników rosyjskich. Brał udział w akcji pod Bezdanami. Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na Sejm RP. Od X 1939 r. szef konspiracyjnego PPS-WRN. Wielki przeciwnik Związku Sowieckiego. W operacji Most III w lipcu 1944 r. przetransportowany do Londynu. Po dymisji Mikołajczyka został w listopadzie 1944 r. premierem Rządu RP na Uchodźctwie. Protestował przeciw zagarnięciu przez sowiety Kresów wschodnich. Zmarł 20 listopada 1955 w Londynie.