Kazimierz Dolny: Piotr Kondraciuk nowym dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego - wlubelskim.pl

Kazimierz Dolny: Piotr Kondraciuk nowym dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego

Danuta Olesiuk nie pełni już obowiązków dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zarząd Województwa Lubelskiego na nowego dyrektora powołał Piotra Kondraciuk, który wygrał konkurs na to stanowisko.

Wyboru dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, związków zawodowych oraz Rady działającej przy Muzeum Nadwiślańskim.

„Jestem przekonany, że Piotr Kondraciuk jako doświadczony muzealnik i historyk sztuki wykorzysta potencjał Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że to najlepsza kandydatura” – przekonuje Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Piotr Kondraciuk jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył podyplomowe studium Muzeologiczne w sekcji historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu w zakresie zarządzania projektami. Od 1987 roku związany z Muzeum Zamojskim w Zamościu.

W latach 1987-1990 pracował jako nauczyciel fotografii dokumentalnej i historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Następnie pełnił funkcję adiunkta i wykładowcy w Katedrze Ochrony Dóbr Kultury oraz prowadził zajęcia praktyczne z konserwacji kamienia, drewna, metalu i sztukaterii w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, a w przeszłości także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem, koordynatorem i realizatorem wielu projektów w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz grantu badawczego Komitetu Badań Naukowych.

W swoim dorobku ma 250 artykułów naukowych, popularnonaukowych, prasowych, recenzji, w tym publikacje zagraniczne w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim. Doceniony wieloma odznakami i wyróżnieniami, m.in.: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.