Kodeń: “Podlaskie Lato z Folklorem” z dofinansowaniem - wlubelskim.pl

Kodeń: “Podlaskie Lato z Folklorem” z dofinansowaniem

W przyszłym roku Towarzystwo Przyjaciół Kodnia otrzyma dofinansowanie od Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania na organizację “Podlaskiego Lata z Folklorem”.

Wniosek autorstwa sekretarza gminy Mariusza Zańko, zajął pierwsze miejsce w naborze BLGD. Łącznie na organizację wydarzenia przekazane zostanie 53,5 tys. złotych.

„Cieszę się i jestem przekonany, że w przyszłym roku na kalwarii kodeńskiej zaśpiewa i zatańczy dla całego Podlasia Zespól Mazowsze lub Śląsk. Poprzednie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W przyszłym rodku spodziewamy się około 10 tys. uczestników” mówi Mariusz Zańko.

Środki  na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach wydarzenia odbędzie się także tradycyjny Jarmark Sapieżyński, na którym zaprezentowane zostanie rękodzielnictwo i regionalne produkty