Krasnystaw: Powiatowe uroczystości inauguracji roku szkolnego - wlubelskim.pl

Krasnystaw: Powiatowe uroczystości inauguracji roku szkolnego

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z powiatu krasnostawskiego wspólnie zainaugurowali rok szkolny. Rozpoczęcie nauki po wakacjach było również okazją do uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Powiatowe uroczystości inaugurujące rok szkolny 2019/2020 odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełło w Krasnymstawie. Wzięli w nich udział uczniowie z terenu całego powiatu Krasnostawskiego. Podczas uroczystości uhonorowano tych, którzy w poprzednim roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

– Powiatowa inauguracja roku szkolnego była okazją do podziękowania i wręczenia stypendiów wyróżniającym się uczniom. Ich osiągnięcia to dla nas wszystkich powód do radości – mówi obecny na uroczystości doradca wojewody lubelskiego dr Konrad Sawicki.

Wspólne świętowanie miało również liczne akcenty patriotyczne, związane przede wszystkim z obchodzoną w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Nie obyło się bez uroczystego odśpiewania hymnu państwowego oraz występów artystycznych nawiązujących do wydarzeń z 1939 roku. W uroczystości wzięli udział również kombatanci.

– To dzięki Waszemu poświęceniu, Waszej walce za Ojczyznę, dziś możemy się tu spotykać i cieszyć się wolnością – podkreślał w swoim wystąpieniu Konrad Sawicki. – Za to Wasze poświęcenie i męstwo, składam wyrazy szacunku i podziękowania – dodał Sawicki.