Wojewoda wydał decyzję o budowie kolejnego odcinka S19 - wlubelskim.pl

Wojewoda wydał decyzję o budowie kolejnego odcinka S19

W poniedziałek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał decyzję zrid dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, łączącej Lublin z Rzeszowem. Tym razem chodzi o 12-kilometrowy odcinek z Lublina do Niedrzwicy Dużej

Zadane przewiduje budowę węzła drogowego „Strzeszkowice” i “Niedrzwica Duża”, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): “Radawiec” i “Zemborzyce”. Wybudowana zostanie także infrastruktura dla rowerzystów, pieszych, przystanki dla autobusów, a także przewidziano dwupoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową.

Decyzja w rzeczywistości oznacza, że wykonawca może wejść na budowę. To jeden z sześciu odcinków przyszłej drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego. Odcinek ma być na całej długości dwujezdniowy. Pierwsze 4 km drogi będzie biec dawnym śladem drogi krajowej nr 19.

Tereny przylegające do projektowanej ekspresówki zostaną skomunikowane poprzez przejazdy i drogi dojazdowe. Drogi wyższych kategorii będą połączone z nową drogą ekspresową na węzłach, a w miejscu skrzyżowań z drogami niższej kategorii drogi te będą przebiegać nad ekspresówką.