Burzliwa sesja rady sejmiku. Stanowisko w sprawie ideologii LGBT przyjęte - wlubelskim.pl

Burzliwa sesja rady sejmiku. Stanowisko w sprawie ideologii LGBT przyjęte

Burzliwie przebiegła dzisiejsza sesja Rady Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas której radni pochylili się nad stanowiskiem  Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych zaproponowanym przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła burzliwa dyskusja. Na sali obecni byli także działacze Stowarzyszenia Marsz Równości, którzy przynieśli transparenty z napisami: „Jesteśmy ludźmi a nie ideologią”. Swój sprzeciw wobec przyjęcia stanowiska zaznaczali radni Koalicji Obywatelskiej.

„Nie możemy poprzeć stanowiska, którego treść (…) nie przedstawia wartości merytorycznej i jest bezprzedmiotowa” – mówił Krzysztof Komorski, radny Koalicji Obywatelskiej.

„Takimi stanowiskami zajmują się samorządowcy w innych województwach. (…) Obserwujemy konkretne działania chociażby na przykładzie Warszawy gdzie rządzi Pan prezydent Rafał Trzaskowski, który reprezentuje tą samą partię co Pan radny” – odpowiadał Michał Mulawa, przewodniczący sejmiku.

Mowa o deklaracji LGBT+, przyjętej przez Rafała Trzaskowskiego na rzecz społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transseksualnych, co do której istnieją obawy, że może naruszać konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

„Tego rodzaju stanowisko to ogromny akt nietolerancji i dyskryminacji środowiska osób LGBT. (…) Państwo nie tolerujecie słowa godność, równość, prawa człowieka. Czy uważacie, że osoby, które mają odmienne poglądy seksualnie nie są częścią społeczeństwa? (…) Do czego chcecie doprowadzić, do eskalacji i napięć, do tego aby osoby, które funkcjonują w przestrzeni publicznej narażać na akty przemocy słownej, fizycznej…” – komentowała Bożena Lisowska, radna KO.

„Chciałbym aby Pan przewodniczący zweryfikował czy Pani radna Lisowska otrzymała ten sam projekt stanowiska, który my mamy przed sobą bo mam wrażenie, że mówiła zupełnie o czymś innym. Ten projekt, który został przedłożony koncentruje się  w mojej ocenie na wytyczeniu granicy wolności, którą projektodawca chce chronić przed jej naruszaniem. To jest istota wolności, że kończy się tam gdzie zaczyna się sfera wolności drugiego człowieka. (…) Nie widzimy potrzeby chronienia prawa do afirmacji określonych zachowań czy postaw. Ja w tym stanowisku nie dostrzegam ani jednego jednoznacznie sformułowanego zdania godzącego w godność ludzką” – mówił w odpowiedzi na słowa Bożeny Lisowskiej, Przemysław Litwiniuk z klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

„Występujemy jako mieszkańcy i mieszkanki województwa lubelskiego zaniepokojeni projektem stanowiska, które ma być dzisiaj głosowane. Projekt stanowiska zawiera kłamstwa, manipulacje i szczuje na osoby LGBT” – zaznaczała przedstawicielka Stowarzyszenia Marsz Równości podczas swojego wystąpienia.

Głos w dyskusji zabrał także Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek obecny na dzisiejszym posiedzeniu rady.

„Nie może być równości między złem, a dobrem. (…) Nikt nie występuje przeciwko państwu, występujemy przeciw ideologii. Dziwi mnie, że państwo się afiszują ze swoją seksualnością. To jest brak kultury osobistej, nikogo nie interesuje z kim śpicie, kiedy śpicie i w jaki sposób. Seksualność jest prywatną sferą życia człowieka (…) nikogo nie powinno interesować kto jest jakiej orientacji seksualnej. Państwo na siłę wchodzicie do życia publicznego ze swoją seksualnością” – skwitował Przemysław Czarnek.

Stanowisko ostatecznie zostało przyjęte 24 głosami. Za uchwałą zagłosowała część radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzech radnych sejmiku zagłosowało przeciwko, a czterech nie wzięło udziału w głosowaniu.