Lubelszczyzna wolna od LGBT. Radni sejmiku przedstawili projekt stanowiska - wlubelskim.pl

Lubelszczyzna wolna od LGBT. Radni sejmiku przedstawili projekt stanowiska

Lubelszczyzna wolna od LGBT to temat dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, podczas której przedstawiono projekt  dotyczący stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

W briefingu udział wzięła poseł Elżbieta Kruk, inicjatorka i współautorka stanowiska, radny sejmiku prof. dr hab. Mieczysław Ryba, przewodniczący klubu PiS Leszek Kowalczyk i przewodniczący sejmiku Michał Mulawa.

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych – czytamy w projekcie.

„Jestem dumny z tego, że projekt takiego stanowiska na sejmiku województwa lubelskiego się pojawi”podkreślał Michał Mulawa.

Projekt klubu PiS został przesłany do wszystkich radnych sejmiku. Zdaniem PiS, działania podejmowane przez niektórych przedstawicieli krajowej i samorządowej sceny politycznej, mają na celu wywołanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym.

„Cieszę się z tej inicjatywy klubu PiS w sejmiku, że mogę w tym uczestniczyć. Wydaje mi się, że ta kwestia jest w niektórych środowiskach konserwatywnych trochę lekceważona. To niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, bo to nie jest już tylko Warszawa. Mamy skargi, że aktywiści LGBT przeprowadzają zajęcia w szkołach w kilku województwach. Są to działania niezgodne z prawem, dlatego że są podejmowane bez zgody i konsultacji rodziców. Rodzice mają zagwarantowany wpływ na to czego dzieci uczą się w szkole nie tylko w prawie oświatowym, ale także w konstytucji”zaznaczała posłanka Elżbieta Kruk.

Działania te zorientowane są na anihilację ukształtowanych przez Kościół Katolicki wartości takich jak m. in. dążenie do poszukiwania prawdy, troska o rozwój moralny młodego pokolenia, troska o instytucję rodziny oraz szkołę opartą na zasadach chrześcijańskich – czytamy w dalszej części dokumentu.

„Samorząd stał się przestrzenią eksperymentu, który pojawił się w wielu krajach zachodnich i skutki tego obserwujemy dziś. Lubelszczyzna się na to nie godzi”mówił prof. Mieczysław Ryba, radny sejmiku województwa lubelskiego.

Stanowisko ma być formą apelu, który zostanie przesłany do wszystkich samorządowców, starostów, przewodniczących radnych gmin i powiatów, a także prezydentów miast.

„Wzywam wszystkich radnych, także z klubów opozycyjnych, żeby ten projekt poparli. Chcemy być wolni od ideologii LGBT” – apelował przewodniczący klubu PiS Leszek Kowalczyk.

Najbliższa sesja rady sejmiku województwa odbędzie się w czwartek.