Szkoły podstawowe z nowymi stołówkami. Rząd przeznaczy 40 mln - wlubelskim.pl

Szkoły podstawowe z nowymi stołówkami.
Rząd przeznaczy 40 mln

W tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przekazane zostaną pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia br. 

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program został ustanowiony 15 października 2018 r. Zastąpi on dotychczas realizowaną „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Wsparcie skierowane jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wniosek należy złożyć do ministra właściwego.

W ramach Programu przewidziane są dwa rodzaje działań – doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (w tym również stworzenie nowych stołówek lub reaktywacja starych) oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia jadalni.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują oraz 25 tys. zł na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie jadalni. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, tel. (22) 34-74-228, mail: DWKI@men.gov.pl.

MJ

Monika

Monika

red.