Kobiety rosną w siłę - powstaje Lubelskie Forum Kobiet PiS - wlubelskim.pl

Kobiety rosną w siłę – powstaje Lubelskie Forum Kobiet PiS

Lubelskie Forum Kobiet PiS wystartowało – docelowo ma objąć zasięgiem cały kraj. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie zapowiadające początek ciekawej inicjatywy.

– To pierwsza taka inicjatywa w Polsce, ale takie fora będą powstawały też w innych województwach – mówiła w poniedziałek Elżbieta Kruk, przewodnicząca komitetu założycielskiego Forum Kobiet PiS.

Powstanie Forum popiera Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski, który uważa, że pokaże on „inną stronę kobiet”. Komitet założycielski aktualnie liczy 17 osób. LFKPiS reprezentować ma prawicowy feminizm różniący się od tego powszechnie rozumianego, który nierzadko ma negatywny wydźwięk w społeczeństwie.

 –Do LFKPiS mogą wstępować nie tylko członkinie partiipodkreśla Magdalena Filipek-Sobczak, członkini Zarządu Powiatu w Lublinie.

Priorytetem forum  jest wsparcie płci pięknej w karierze zawodowej oraz życiu prywatnym i  rodzinnym. Dzięki Forum możliwe jest ukazanie wartości kobiet oraz pełne wykorzystanie ich potencjału na różnych płaszczyznach.

 

MJ

Monika

Monika

red.