Pierwsze w Polsce objaśnienia RODO na podstawie Konstytucji Biznesu - wlubelskim.pl

Pierwsze w Polsce objaśnienia RODO na podstawie Konstytucji Biznesu

Dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały pierwsze w Polsce objaśnienia prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie Konstytucji Biznesu.

W konferencji prasowej wzięli udział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj oraz dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki.

Objaśnienia zawierają probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia, a konkretnie czasu, przez jaki przedsiębiorcy mogą przechowywać CV po zakończonym procesie rekrutacji.

Wydajemy objaśnienia na wniosek Rzecznika MŚP. Wykorzystując ten nowy instrument, który dała Konstytucja Biznesu chcemy zapewnić gwarancje i poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w tym konkretnym aspekcie. Mamy nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom i tym samym będzie to dobry sygnał dla innych resortów, żeby w ich właściwościach podejmowali podobne inicjatywymówi Marek Zagórski.

Interpretacja i stosowanie wytycznych RODO w dalszym ciągu budzą wątpliwości przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu powołała instytucję Rzecznika MŚP, dając mu możliwość zwracania się do ministerstw i urzędów o interpretację przepisów, które budzą wątpliwości przedsiębiorców. Tak było z RODO. Ministerstwo Cyfryzacji wykonało ogromną pracę wyjaśniając nowe przepisy i edukując przedsiębiorców, dlatego zwróciłem się do resortu z prośbą o wyjaśnienie kwestii, w sprawie której dostawałem wiele pytań, czyli kwestii dozwolonego okresu przechowywania CVpodkreśla Adam Abramowicz.

Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił uwagę na moc prawną wydanego dokumentu:

 – Objaśnienia prawne służą zwiększeniu pewności prawa, co jest jednym z podstawowych założeń Konstytucji Biznesu. W prosty sposób, na praktycznych przykładach wyjaśniają, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak powinien je wykonać. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie więc negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów. To ważna gwarancja dla stosujących prawo .

Objaśnienia wychodzą naprzeciw ogromnej ilości pytań ze strony przedsiębiorców kierowanych zarówno do Ministerstwa Cyfryzacji, jak i do Rzecznika MŚP. Są już dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/objasnienia-prawne.html

MJ

Monika

Monika

red.