Marek Banach nowym dyrektorem w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie - wlubelskim.pl

Marek Banach nowym dyrektorem w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie

Marek Banach został pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

Nowy dyrektor ma 54 lata. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing KUL. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu informatyki KUL oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Projektami Europejskimi oraz Zarządzanie Nieruchomościami. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w OIC Poland na kierunku Nadzór, Kontrola i Audyt. Ponadto zdobył uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Ukończył również wiele szkoleń, w tym szkolenia z zakresu organizacji i zadań Archiwum Zakładowego, instrukcji kancelaryjnej, kontroli zarządczej w administracji publicznej, zamówień publicznych, opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS czy zarządzania realizacją projektu.

W 2018 roku rozpoczął studia podyplomowe Master of Buisness Administration na Politechnice Lubelskiej. Za swoją dotychczasową pracę zawodową otrzymał wiele nagród związanych ze zrealizowanymi pracami geodezyjnymi.

Pan Marek Banach od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, gdzie zaczął pracę jako geodeta, przez kolejne lata był kierownikiem pracowni terenowej, a następnie kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego. Dzięki pracy na różnych stanowiskach mógł wnikliwie poznać koncepcje i metody zarządzania biuremwyjaśnia rzecznik marszałka województwa Remigiusz Małecki.

MJ

Monika

Monika

red.