Urząd Marszałkowski mianował nowego zastępcę dyrektora w Departamencie Wdrażania EFRR - wlubelskim.pl

Urząd Marszałkowski mianował nowego zastępcę dyrektora w Departamencie Wdrażania EFRR

Nowym zastępcą dyrektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie został Michał Suchodolski.

Nowy dyrektor ma 35 lat. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów z zakresu podstaw prawno-ekonomicznych procesu inwestycji.

Obsługą funduszy unijnych zajmuje się od 2007 roku. Początkowo jako pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, następnie pracownik samorządowy (Gmina Niemce i Gmina Wólka) oraz koordynator wielu projektów społecznych i infrastrukturalnych. Od samego początku (2013 roku) uczestniczył w pracach mających na celu utworzenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

MJ

Monika

Monika

red.