Nowy system odśnieżania dróg - GDDKiA wprowadza zmiany w całym województwie - wlubelskim.pl

Nowy system odśnieżania dróg – GDDKiA wprowadza zmiany w całym województwie

Dotychczas całoroczne utrzymanie dróg krajowych przez lubelski odział GDDKiA było zlecane firmom zewnętrznym. Wiązało się to z zawieraniem wielu umów oraz pojedynczych zleceń. Zbliżający się sezon zimowy będzie pierwszym, w którym wykonawcy odpowiedzialni będą za utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA w 3 standardach na terenie całego województwa lubelskiego.

Od tego roku obowiązuje nowy system. Zamiast kilkunastu umów z dużą liczbą pojedynczych zleceń na poszczególne roboty, podpisaliśmy sześć umów na kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg, po jednej dla każdego rejonu z innym wykonawcą, na okres 66 miesięcy – tłumaczy Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

Wykonawca zapewnia minimum 65 solarek z pługami, 8 unimogów wyposażonych w pług lemieszowy i solarkę, 82 pługi wraz z nośnikami, 11 pługów wirnikowych i 17 równiarek. W przypadku wystąpienia długotrwałych opadów śniegu lub nie wywiązywania się wykonawców z umów, lubelski oddział GDDKiA zabezpieczył we własnych zasobach dodatkowy sprzęt – solarki i pługi oraz pługi wirnikowe. W magazynach soli zgromadzonych jest 24,9 tys. ton soli drogowej, 840 ton soli do solanki i 159 ton chlorku wapnia. W naszym regionie ustawiono również ok. 180 km siatki przeciwśnieżnej.

Jezdnie dróg krajowych utrzymywane będą w trzech najwyższych standardach. Drogi objęte I i II standardem zimowego utrzymania mają być odśnieżone od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu, a śliskość zimowa zlikwidowana do 3-4 godzin na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

Jezdnia utrzymywana w III standardzie jest odśnieżona na całej szerokości, przy czym w okresie nie przekraczającym 5-6 godzin śliskość zwalczana jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc.

Informacje o aktualnych warunkach panujących na drogach krajowych województwa lubelskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Lublinie pod nr tel. 81 5328582.

MJ

Monika

Monika

red.