Janiszewska, Brzyska, Wysok, Kamiński - znamy nowych dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego - wlubelskim.pl

Janiszewska, Brzyska, Wysok, Kamiński – znamy nowych dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego

W ubiegłym tygodniu gabinety Urzędu Marszałkowskiego opustoszały. Z drzwi pokojów Kancelarii Marszałka zniknęły nawet tabliczki z nazwiskami. Miejsce poprzedników zajęli nowi członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego.

Decyzje personalne w sprawie wyłonienia nowych pracowników zapadły po ustaleniu zakresu kompetencji poszczególnych członków zarządu województwa. Wakaty na dyrektorskich i kierowniczych stanowiskach w departamentach kierowanych dotąd przez ludzi związanych z PSL powoli się zapełniają. Poprzednicy znaleźli już pracę m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, o czym informowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 W gronie nowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego znalazła się Katarzyna Janiszewska, która będzie sprawowała Funkcję Dyrektora Kancelarii Marszałka. Wcześniej stanowisko dyrektora zajmował Łukasz Chomicki. Na miejsce ustępującego Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Marcina Czyżaka powołana została Anna Brzyska. Piotr Wysok wybrany został jako p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełniącym obowiązki Dyrektora Departamentu Mienia i Inwestycji w Departamencie Mienia i Inwestycji mianowany został Mariusz Kamiński, na miejsce Radosława Kicińskiego.

MJ

Monika

Monika

red.