Zdzisław Antoń Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego - wlubelskim.pl

Zdzisław Antoń Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Celem działania konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru całego województwa. Konwent podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego zostanie Zdzisław Antoń. Dotychczas funkcję tą pełnił były Starosta Lubelski – Paweł Pikula.

Zdzisław Antoń obecny radny powiatu lubelskiego, świeżo powołany na starostę, ogromne doświadczenie zaczerpnął jako przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny w latach 2006-2010 będąc ówcześnie Wójtem Gminy Niedrzwica Duża. W przeszłości był również wicewojewodą i dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego.

MJ

Monika

Monika

red.