Marta Frączek z Modliborzyc najlepszą bibliotekarką w regionie - wlubelskim.pl

Marta Frączek z Modliborzyc najlepszą bibliotekarką w regionie

 W galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego po raz 24. przyznano Nagrodę im. Anny Platto najlepszemu pracownikowi bibliotek publicznych województwa lubelskiego za szczególny wkład w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa.

Nagrodę im. Anny Platto otrzymała Marta Frączek z Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach.

Na galę rozdania nagród przybył również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych województwa lubelskiego, laureatki poprzednich edycji oraz fundatorzy wyróżnień. Nagrodę tegorocznej laureatce wręczył dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki.

Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

**
Anna Platto urodziła się 8 sierpnia 1944 roku w Bochni. Dzieciństwo i młodość upłynęły jej w Izbicy. Tu w latach 1951 – 1958 uczęszczała do szkoły podstawowej. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Tarnogórze. W 1962r. rozpoczęła studia polonistyczne na UMCS, które ukończyła w 1967r. Po obronie pracy magisterskiej, od 1 września 1967r. została instruktorem do spraw czytelnictwa dzieci i młodzieży w WiMBP im. Łopacińskiego w Lublinie.
Największą życiowa pasją Anny Platto było czytanie książek. Literatura kształtowała jej pogląd zarówno na historię, jak i współczesną rzeczywistość. Wyjątkowo bogatą wiedzę o piśmiennictwie wykazywała zarówno podczas wykładów, pogadanek, jak też w indywidualnym poradnictwie instruktorskim. We wrześniu 1975r. została wykładowczynią literatury w powołanym przy WBP Policealnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym. Cieszące się popularnością słuchaczy zajęcia realizowała przez 18 lat.
Anna Platto była aktywna również w bibliotekarskiej działalności pozazawodowej: kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – turystycznej. W 1981r. była współorganizatorka i członkiem pierwszego zarządu „Solidarności” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Była odznaczona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury (1980) i „Zasłużony dla Lubelszczyzny” (1986).
Anna Platto zmarła 15 marca 1995r.

Fot. LUW