Działacz Solidarności odznaczony za działalność opozycyjną - wlubelskim.pl

Działacz Solidarności odznaczony za działalność opozycyjną

Wiesław Struk, działacz Solidarności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy order nadany został za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Wiesław Struk otrzymał za to, że „przed 38 laty sprzeciwił się reżimowi komunistycznemu, pogarszającym się warunkom życia i pracy oraz brakowi poszanowania praw człowieka”.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 19 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, a order przekazał zasłużonemu patriocie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Na uroczystości obecni byli: dyrektor generalny LUW Agata Grula, członkowie  Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Lublinie na czele z Krzysztofem Choiną, przewodniczącym Rady oraz zastępcą przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.