Rusza rekrutacyjny boom na uczelniach - wlubelskim.pl

Rusza rekrutacyjny boom na uczelniach

3 lipca maturzyści w całej Polsce otrzymali wyniki egzaminu maturalnego. Na uczelniach rozpoczyna się tzw. „boom rekrutacyjny”.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w UMCS trwa do 6 lipca. – Naszym kandydatom proponujemy dwa nowe anglojęzyczne kierunki: Education and Therapy (Edukacja i Terapia, studia II stopnia) i bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, studia II stopnia).

Absolwentów studiów I stopnia zainteresowanym materiałoznawstwem zapraszamy na studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów – informuje Katarzyna Skałecka z Biura Prasowego UMCS.

W tym roku największa lubelska uczelnia zmodyfikowała ofertę kształcenia pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków i uruchomienia na nich nowych, praktycznych specjalności na studiach I oraz II stopnia. Chodzi m.in. o fizykę komputerową i fizykę medyczną – nowych specjalnościach proponowanych na studiach inżynierskich I stopnia z zakresu fizyki technicznej.

Na fizyce komputerowej studenci poznają „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki. Znajdą się tutaj przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów, czy języki programowania, ale także te nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie procesów fizycznych czy informatyka kwantowa.

Z kolei specjalność fizyka medyczna skierowana jest do osób interesujących się wykorzystaniem metod fizycznych w medycynie. Doskonale wyposażone laboratoria optometrii, metod jądrowych czy biofizyki oferują studentom możliwość zdobywania praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu medycznego, przy jednoczesnych gruntownych, fizycznych podstawach jego działania. Młodzi ludzie zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe). Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy optyki i jej zastosowania w optometrii.

Równie ciekawą propozycją jest także bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia.

Jednak nie tylko na kierunkach ścisłych UMCS proponuje nowości. Humaniści również znajdą coś interesującego dla siebie. Na rusycystyce wprowadzona zostanie dodatkowa specjalność: język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego. – Jest to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pracować jako specjaliści ds. ruchu granicznego i obsługi celnej (celnik, agent celny). Na tej specjalności studenci poznają terminologię fachową z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej z dwóch języków obcych oraz podwyższą swoje kompetencje kulturowe i umiejętności praktyczne. Natomiast jeśli kandydat chce podjąć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Ukrainy, a także poznać fachową terminologię biznesową, język administracyjny, polityki i gospodarki – zapraszamy na ukrainistykę i specjalność język ukraiński w biznesie lub inną kolejną nową propozycję pn. język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej – wylicza Katarzyna Skałecka. I dodaje, że uniwersytet rozszerzył także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nową specjalność – International Institutions – UMCS proponuje dla studentów II stopnia kierunku International Relations. W jej ramach będą kształceni przyszli pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych.

UMCS zachęca przyszłych studentów… pieniędzmi. Jak przypomina Katarzyna Skałecka UMCS posiada Własny Fundusz Stypendialny, który pozawala wspierać wybitnych żaków. Wsparcie w ramach funduszu można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, a nowością ostatniej edycji tego stypendium jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. – Również w tym kontekście zachęcamy do aplikowania na studia kandydatów posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole, mają bowiem oni szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS – podkreśla Skałecka.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Komunikat ze wstępnymi wynikami tegorocznej rekrutacji kandydatów na studia w UMCS zostanie podany do publicznej wiadomości w przyszłym tygodniu.

Fot. Materiały prasowe UMCS (autor: Bartosz Proll)