CBA na tropie afery senegalskiej - wlubelskim.pl

CBA na tropie afery senegalskiej

Raje podatkowe i pranie pieniędzy w wątku „senegalskim” sprawy Zakładów Chemicznych Police. CBA zatrzymuje 4 prawników ze znanej kancelarii doradczej i biznesmena.

Agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.

– Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy m.in. decyzji o inwestycji – zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postepowania karnego – informuje Piotr Kaczorek z CBA.

I przypomina, że już w ubiegłym roku agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób – w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Według ustaleń śledczych zatrzymani przez CBA byli odpowiedzialni, brali udział decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police S.A.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kancelaria funkcjonuje w ramach grupy doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych.

Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

– W wyniku czynności przeszukania firmy doradczej z siedzibą w Warszawie ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa – usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, celem uniemożliwienia ich procesowego zabezpieczenia – dodaje Piotr Kaczorek. – Dlatego też adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat – partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany.

Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego

Śledztwo jest w toku, prowadzący postępowanie nadal nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.