Kraśnik: Więcej pieniędzy na remont ważnych ulic - wlubelskim.pl

Kraśnik: Więcej pieniędzy na remont ważnych ulic

Do 1 148 067 zł samorząd Kraśnika zwiększył dofinansowanie do remontu ul. Urzędowskiej i Lubelskiej.

Remont współfinansowany będzie przez trzy samorządy : miasto Kraśnik, powiat kraśnicki oraz Województwo Lubelskie.

Na nadzwyczajnej sesji Radni podjęli uchwałę zwiększającą pomoc udzieloną Województwu Lubelskiemu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami za.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Lubelskim Miasto Kraśnik będzie partycypować w remoncie w kwocie 15% jego kosztów. Początkowo, zgodnie z kosztorysem zabezpieczono w budżecie na ten cel 830 tys. zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że najtańsza złożona oferta przekracza tę kwotę. Miasto Kraśnik zadeklarowało, że będzie nadal partycypować w kosztach remontu i zwiększy kwotę dofinansowania. Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego burmistrz Mirosław Włodarczyk zdecydował się przedstawić radnym uchwałę w trybie nadzwyczajnym, aby remont mógł zostać rozpoczęty jak najszybciej.

– Otrzymaliśmy pismo z województwa z prośbą o zwiększenie dofinansowania. Zarówno Zarząd Województwa jak i Zarząd Powiatu również zadeklarowali zwiększenie kwoty swoich udziałów w finansowaniu remontu – wyjaśniał II Zastępca burmistrza Dariusz Lisek, przedstawiając radnym projekt uchwały.

– Aby utrzymać deklarowane 15% musimy dołożyć 318 tys. zł. Rozumiemy że w tym momencie to oferenci dyktują warunki i w wielu przetargach kwoty okazują się dużo wyższe od wstępnych kosztorysów.
Po podjęciu uchwały burmistrz Mirosław Włodarczyk dziękował radnym za zrozumienie sytuacji i podjęcie takiej decyzji.

Fot. krasnik.eu