Lubelscy "terytorialsi" kończą pierwsze szkolenie poligonowe - wlubelskim.pl

Lubelscy „terytorialsi” kończą pierwsze szkolenie poligonowe

Ponad 800 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej przez miesiąc brało udział w szkoleniu w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie.

To pierwszy w historii Wojsk Obrony Terytorialnej poligon, który był sprawdzianem umiejętności jakie „terytorialsi” nabyli wcześniej w garnizonach.

Żołnierze WOT z lubelskiej brygady od 27 stycznia br. do 23 lutego mogli doskonalić umiejętności zarówno ogniowe jak i taktyczne na strzelnicach i placach ćwiczeń ośrodka. – Szkolili się w określonych sytuacjach taktycznych, takich jak: działania w obszarze zurbanizowanym, działanie w terenie lesistym, pokonywanie terenu różnymi sposobami, prowadzenie działań nieregularnych z wykorzystaniem elementów urbanistycznych i specyficznych uwarunkowań terenu. Dużą cześć szkolenia zajęły zajęcia strzeleckie, o czym świadczą dziesiątki tysięcy sztuk zużytej amunicji – relacjonuje kapitan Damian Stanula, rzecznik prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podczas trwających kilkanaście godzin dziennie zajęć, żołnierze pod okiem instruktorów doskonalili swoje umiejętności i utrwalali technikę posługiwania się bronią. Ponadto żołnierze szkolili się z zakresu topografii oraz łączności.  – Szczególną uwagę położono na szkolenie indywidualne „terytorialsów” – podkreśla kapitan Stanula.

I dodaje: – Jednocześnie wspólne ćwiczenia i tworzące się więzi koleżeńskie, pozytywnie wpłynęły na scalanie i zgrywanie pododdziałów.Oprócz ćwiczeń strzeleckich i taktycznych, każdy z żołnierzy brał udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa pola walki. Terytorialsi uczyli się jak prawidłowo opatrzyć rannego i udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki. Ponadto doskonalili techniki transportu rannego z pola walki. Wiedza zdobyta w tym zakresie przez żołnierzy może być przydatna nie tylko w razie konfliktu, ale również każdy z nich, w sytuacji kiedy będzie świadkiem np. wypadku komunikacyjnego będzie umiał zachować zimną krew i udzielić pierwszej pomocy medycznej.

Szkolenia zintegrowane poza: podstawowymi, wyrównawczymi oraz rotacyjnymi są jedną z form szkoleń, w jakich uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy żołnierz WOT, raz w roku musi ukończyć tego typu szkolenie. Kolejne szkolenie poligonowe dla żołnierzy TSW z lubelskiej brygady planowane jest w lipcu i sierpniu tego roku.

Przypomnijmy, że w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wchodzi pięć batalionów: 21 Batalion lekkiej Piechoty w Lublinie, 22 Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie, 23 Batalion Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej, 24 Batalion Lekkiej Piechoty w Chełmie oraz 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu.