Podsumowanie artystyczne Roku Świętego Brata Alberta - wlubelskim.pl

Podsumowanie artystyczne Roku Świętego Brata Alberta

Brat Albert był człowiekiem o niezwykle bogatym życiorysie powstańca styczniowego iuznanego artysty – malarza. Niezwykłą osobowość przypomni koncert w Puławach 3 grudnia.

„Być dobrym jak chleb” to koncert słowno-muzyczny napisany w 100. rocznicę śmierci Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Scenariusz autorstwa historyka Anny Dreli oparty jest na listach do rodziny, przyjaciół czy współbraci zakonnych oraz sióstr Albertynek a także pismach urzędowych i innych dokumentach pozostawionych przez Adama Chmielowskiego artystę i BrataAlberta.

Koncert ukazuje polskiego patriotę, powstańca styczniowego a także artystę malarza, stawianego obok Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Juliusza Kossaka czy JackaMalczewskiego. – Można powiedzieć, że święty mówi o sprawach aktualnych także w naszych czasach swoimi słowami, dzieli się własnymi przemyśleniami, rozterkami spostrzeżeniami. Ważne jest to, że Adam Chmielowski przez całe życie szanował drugiego człowieka, widząc go także w najuboższych,bezdomnych. Fakt, że był znanym artystą-malarzem, wykorzystywał wdziałalności charytatywnej, włączając w nią środowisko artystyczne oraz prowadząc rozmowy z samorządami  – zauważa Robert Grudzień, pomysłodawca przedsięwzięcia artystycznego, artysta który od lat tworzy autorskie projekty artystyczno-edukacyjne.

Spektakl nawiązuje do obchodzonego w 2017 roku Św. Brata Alberta. Premiera odbyła się 1 lipca w kościele OO. Cystersów w Jędrzejowie, gdzie 800 lattemu żył i spisywał historię Polski bł. Wincenty Kadłubek, zakonnik ibiskup krakowski. Koncert został pokazany m.in. na festiwalach w Lublinie,Krynicy-Zdrój, Warszawie, Wolborzu, Krakowie, Szewcach, Radomiu, Trzebnicy, Obornikach Śląskich i Stalowej Woli oraz w wielu salach koncertowych ikatedrach w Polsce.

Najbliższy koncert odbędzie się w Puławach w mieście ważnym dla Adama Chmielowskiego, związanych z kulturą polską i powstaniem styczniowym.

Od 1999 roku Św. Brat Albert jest patronem Puław. Dlatego 3 grudnia ogodz. 19.00 w tym mieście, gdzie Adam Chmielowski studiował w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym oraz skąd w styczniu 1863 roku ruszał do powstania – w kościele pw. św. Brata Alberta wystąpią: Jerzy Zelnik -aktor, Sylwia Strugińska-sopran, Tomasz Chrześcijanek-trąbka, Robert Grudzień-organy.

Ziemia Puławska to szczególny region dla naszej historii. W Janowcu nad Wisłą, miejscowości związanej z powstaniem styczniowym czy pobliskim Kazimierzu nad Wisłą zajął oddział Leona Frankowskiego, w którym służył Adam Chmielowski, późniejszy Brat Albert. W rejonie Janowca żołnierze powstania styczniowego przeprawiali się na drugą stronę Wisły. Po upadku powstania, w ramach represji carskich, Janowiec utracił prawamiejskie. Właśnie przed tamtejszym kościołem w październiku 2013 roku, w 150. rocznicę powstania ufundowano kamień-pomnik ku pamięci powstańcówstyczniowych.

Fot. pixabay.com