UMCS kusi studiami podyplomowymi - wlubelskim.pl

UMCS kusi studiami podyplomowymi

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskkiej oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, trwa również nabór na studia podyplomowe. Wśród kierunków są takie nowości jak monitoring i zarządzanie środowiskiem, psychologia sądowa, czy ochrona danych osobowych.

– Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne, absolwenci studiów podyplomowych stają się cennym „nabytkiem” dla pracodawców. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo – dają możliwość odświeżenia wiedzy, a także zmiany zawodu. Studia podyplomowe prowadzone na naszej Uczelni są rozwiązaniem, które z jednej strony pozwala podnieść swoją wartość na rynku pracy, a z drugiej daje szansę na osobisty rozwój – nie ma wątpliwości Anna Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Z przesłanej przez nią informacji wynika, że uczelnia proponuje blisko 80 kierunków studiów podyplomowych. Nową propozycję stanowią, m.in. monitoring i zarządzanie środowiskiem, programowanie i bazy danych, programowanie i informatyka w szkole, interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy, psychologia sądowa, czy ochrona danych osobowych.

Nowością jest także Podyplomowe Studium Legislacji, na którym słuchacze nauczą się, jak przygotować poprawne i skuteczne akty prawne: projekty regulaminów, uchwał czy zarządzeń. – O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych, ale również starannie dobrani i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji: wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone będą również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS – zachęca rzeczniczka największej lubelskiej uczelni.

Dokumenty można składać do 30 września.

opr. red., fot. pixabay.com