102. rocznica Bitwy pod Jastkowem - wlubelskim.pl

102. rocznica Bitwy pod Jastkowem

Magdalena Filipek-Sobczak

W dniu dzisiejszym wzięłam udział w uroczystościach 102. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. Uroczystości rozpoczęły się przed tablicą poświęconą Legionom Józefa Piłsudskiego i generałowi Gustawowi Orlicz-Dreszerowi na ścianie lubelskiego Ratusza. Wszyscy zebrani przejściem na plac Litewski przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęli XV Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego na trasie Lublin – Dąbrowica – Jastków.

W programie obchodów rocznicowych było także odsłonięcie w Dąbrowicy tablicy upamiętniającej pobyt w tym miejscu Sztabu I Brygady Legionów Polskich na czele z brygadierem Józefem Piłsudskim oraz uroczysta msza św. na Cmentarzu Legionistów w Jastkowie.