Nawet niemiecki Onet na tropie wlubelskim.pl - wlubelskim.pl

Nawet niemiecki Onet na tropie wlubelskim.pl

Niespełna tydzień funkcjonowania niezależnego obywatelskiego portalu informacyjnego wlubelskim.pl przyniósł organizatorom moc wrażeń. Inicjatywa obywatelska (więcej w zakładce o projekcie) wywołała bowiem konsternacje wśród użytkowników portali społecznościowych, a nawet w środowisku dziennikarskim. Portalem żywo zainteresował się nawet przedstawiciel portalu Onet.pl, który wydawany jest przez niemiecką Ringier Axel Springer.

Portal rozpoczął od tekstu pt. „Prezydent Lublina deklaruje przyjmowanie imigrantów”. Temat rodzi skrajne emocje. Wynik towarzyszącej tekstowi sondy odpowiada wynikom badań opinii publicznej. Równocześnie uczestnicy projektu „Informacja na wagę złota” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich opublikowali inne teksty. I się zaczęło!

Naszym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny i poprawa komunikacji z instytucjami samorządowymi. Autorami tekstów publikowanych na portalu są mieszkańcy Lubelszczyzny, zrzeszeni w grupy obywatelskie prowadzone przez liderów. To oni, niezależnie od linii politycznej komercyjnych ośrodków opiniotwórczych, od naczelnych i sekretarzy redakcji tworzą własny przekaz. W ten sposób wspólnie zachęcamy do udziału w dyskursie publicznym w poszczególnych lubelskich subregionach. Chcielibyśmy, aby nasze wydawnictwo prowokowało do dyskusji na istotne tematy dyżurujące na lokalnym podwórku, aby stanowiło forum wymiany poglądów oraz – poprzez swoją opiniotwórczą rolę – przysłużyło się do wprowadzania korzystnych zmian, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej czy kulturalnej. Portal wLubelskim.pl jest jedyną tego typu inicjatywą w skali kraju. Mamy nadzieję dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionie, czyniąc z Lubelszczyzny wzór do naśladowania dla całej Polski.

O popularności naszego przedsięwzięcia świadczy duża liczba osób biorących udział w projekcie, a także zainteresowanie ze strony mediów. Na trop wlubelskim.pl wpadł nawet dziennikarz portalu Onet.pl, należącego do niemieckiej spółki Ringier Axel Springer. Zadał serię nurtujących go pytań. Odpowiedź na nie jest prosta. Damy radę!

Redakcja